ร้านกาแฟ : สมุทรสงคราม  
เพิ่มข้อมูลร้านกาแฟ 

จังหวัด :
  อำเภอ/เขต :
   


สมุทรสงคราม> อัมพวา
Cafe Fresh Coffee (Cafe Fresh Coffee)
ตลาดน้ำอัมพวา บางกะพ้อม-แก้วฟ้า อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทร 08-9613-7838
สมุทรสงคราม> อัมพวา
Saman Kan Kha (สมานการค้า)
86-88 ริมคลองอัมพวา อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทร 0-3475-1066
สมุทรสงคราม> อัมพวา
Ueng Seng Huat (อึ้งเซ่งฮวด)
120-122 ริมคลองอัมพวา อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทร 0-3475-1265
สมุทรสงคราม> อัมพวา
Coffee Love (ปั่นรักกาแฟสด (ปิดกิจการ))
ตลาดน้ำอัมพวา คลองอัมพวา อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทร 08-1371-6772
สมุทรสงคราม> อัมพวา
Kanchana Panit (กาญจนาพานิช)
83 ตลาดน้ำอัมพวา อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทร 08-9504-9490 , 08-1770-0710

บางคนฑี เมือง อัมพวา