ร้านกาแฟ : เชียงราย  
เพิ่มข้อมูลร้านกาแฟ 

จังหวัด :
  อำเภอ/เขต :
   


เชียงราย> เมืองเ
Coffee Love (Coffee Love)
966 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร 08-1998-3322
เชียงราย> พญาเม็งราย
Hukwong Coffee (หูกวาง กาแฟสด)
115 บ้านสันสะลีก ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โทร 053799057
เชียงราย> เชียงแสน
Heaven On Earth (Heaven On Earth)
635 ด้านหน้าวิหารวัดโชติการาม (วัดพระธาตุเจดีย์หลวง) เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
โทร 0-5377-7587 , 08-9757-4499 , 08-9757-3399

ขุนตาล เชียงของ เมือง เชียงแสน ดอยหลวง เทิง ป่าแดด พญาเม็งราย พาน แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว แม่สรวย แม่สาย เวียงแก่น เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง เวียงป่าเป้า